All Systems Operational
Customer service phone / switchboard Operational
Domains / DNS ? Operational
Web hosting Operational
Web ? Operational
MySQL/MariaDB ? Operational
E-mail Operational
IMAP/POP3 ? Operational
SMTP ? Operational
Hosted Exchange Operational
Control Panel ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Dec 2, 2023

No incidents reported today.

Dec 1, 2023

No incidents reported.

Nov 30, 2023

No incidents reported.

Nov 29, 2023

No incidents reported.

Nov 28, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 28, 09:06 CET
Monitoring - En løsning har nå blitt rullet ut på samtlige servere. Tjenester som har hatt utfordringer vil begynne å fungere som de skal fortløpende. Vi fortsetter å overvåke problemet.
Nov 16, 15:25 CET
Identified - Vi har blitt gjort oppmerksom på et problem med lagring av sessions i PHP 7.4 på våre web servere. Problemet er identifisert og det jobbes med å finne en løsning.
Nov 16, 12:00 CET
Nov 27, 2023

No incidents reported.

Nov 26, 2023

No incidents reported.

Nov 25, 2023

No incidents reported.

Nov 24, 2023

No incidents reported.

Nov 23, 2023

No incidents reported.

Nov 22, 2023

No incidents reported.

Nov 21, 2023

No incidents reported.

Nov 20, 2023

No incidents reported.

Nov 19, 2023

No incidents reported.

Nov 18, 2023

No incidents reported.